WEBINAR: Van objectieve loopanalyse tot gerichte oefentherapie – een introductie

Docente: Philip Cortvriendt

Taal: Nederlands

Accreditatie ProQKine: aangevraagd voor 2023

Webinar is na afloop 72u te herbekijken / 72h rewatch