Joeri Calsius (PhD)

Joeri Calsius, doctor in de psychologie, is van basisopleiding kinesitherapeut en klinisch psycholoog (MSc.), hij studeerde tevens gezondheidswetenschappen (MSc.) en cultuurfilosofie (MA.). Hij specialiseerde zich als osteopaat D.O. en als lichaamsgericht, psychodynamisch psychotherapeut.

Naast zijn klinisch werk bij Daimon is hij deeltijds universitair docent en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Hij publiceert regelmatig ook over zijn centrale onderzoeksthema ‘het lichaam als toegangspoort in psychotherapie’. Hij doctoreerde te Utrecht op een verhandeling rond een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen en ook beleidsmatig actief, o.a. binnen de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Zijn handboek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2017) kent momenteel een derde druk. De Engelstalige versie verscheen bij Routledge (voorjaar 2020) als ‘Treating psychosomatic patients. In search of a trans-disciplinary framework for the integration of bodywork in psychotherapy.

Upcoming Events

No Events Found