Prof. Dr. Paul van Wilgen

Prof. Dr. C. Paul van Wilgen is gezondheidspsycholoog, fysiotherapeut en epidemioloog, en werk meer dan 25 jaar met patiënten met chronische pijn in een multidisciplinaire setting. Hij doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar (behandelingen van) chronische pijn en naar de oorzaken van chronische pijn. Ook doet hij onderzoek naar samenwerkingsverbanden binnen de zorg en begeleidt hij multidisciplinaire samenwerkingsprojecten. Hij verzorgt scholing voor verschillende behandeldisciplines op het gebied van chronische pijn. Hij schreef meer dan 100 publicaties over het onderwerp pijn en is medeauteur van de boeken Graded Activity, Een gedragsmatige behandelmethode, Pijneducatie, Chronische pijn verklaard en Pijnproblemen in de praktijk. Sinds 2014 is hij aangesteld als gastprofessor aan de Vrije Universiteit van Brussel met als aandachtsgebied chronische pijn. Hij is mede oprichter van de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion.

Upcoming Events

No Events Found